Concept

Learning while testing

BETER - EFFICIENTER - GOEDKOPER

 

Gebaseerd op jarenlang onderzoek en ontwikkeling maken we gebruik van een repetitieve formatieve test strategie om hoogstaande kwaliteit en trainings efficiëntie te garanderen. Een game-based certificatie resulteert in een bronze (70%), silver (80%), gold (90%) of expert (100%) niveau en staat garant voor het competentieniveau van uw personeel.

FORMATIEF TESTEN

 

Het principe van formatief testen houdt in dat elke cursist vooraf duidelijke leerdoelen krijgt onder de vorm van evaluatiecriteria (= Feedup). Vervolgens wordt hij in een realistische context geplaatst door middel van een kort scenario en kan de geautomatiseerde test starten. De test bestaat uit 2 minuten CPR (30:2) zonder begeleiding.

 

Na de test krijgt de cursist zijn competentieniveau (= Feedback) te zien en krijgen cursisten die het basisniveau nog niet behaalden verbetertips om zich bij de volgende test te verbeteren (= Feedforward).

Bij iedere aanmelding worden de laatste resultaten en/of verbetertips automatisch opnieuw weergegeven.

 

Deze formatieve teststrategie werd gelijkwaardig bevonden aan trainingsessies die gebruik maken van langere oefeningen. Mpotos N et al. Repetitive sessions of formative self-testing with or without additional practice to refresh CPR skills: a randomised non-inferiority trial. Resuscitation 2014;85:1282-6

BASISCOMPETENTIE: BRONZE

 

Na de test van 2 minuten wordt een gecombineerde score berekend aan de hand van de reanimatiecriteria zoals gedefinieerd door de Europese Reanimatieraad (ERC).

De basis om te slagen voor de CPRtest wordt gedefinieerd als een BRONZE certificaat, overeenkomend met een globale score van minstens 70% bestaande uit:

 

minstens 70% compressies met voldoende diepte (5-6 cm)

èn minstens 70% compressies met volledig loslaten van de borstkas

èn een gemiddelde frequentie tussen 100-120/min

èn minstens 70% beademingen waarbij de borstkas zichtbaar omhoog gaat

 

GAMIFICATION

 

Dankzij de game-based certificatie kan men niet alleen een basiscertificatie BRONZE (70%) behalen maar worden ook betere prestaties beloond door een

SILVER (80%), GOLD (90%) of EXPERT (100%) certificatie.

Deze strategie motiveert cursisten om beter te scoren dan het basisniveau en is de grondslag voor "lifelong learning" en kwaliteitsverbetering. U kan zelf bepalen wat het basisniveau van uw ziekenhuis wordt.

 

EFFICIENTIE

 

Dankzij onze mobiele leeromgeving hoeven cursisten zich niet meer te verplaatsen voor een training en certificatie: de opleiding komt naar hun afdeling.

In combinatie met een test van slechts 2 minuten wordt de opleidingstijd en dus ook de kost aanzienlijk gereduceerd, zonder verlies aan kwaliteit.

Onze elektronische certificaten worden centraal beheerd en iedere cursist krijgt automatisch een herinnering wanneer zijn certificaat verloopt.

 

Wij garanderen uw medewerkers de beste opleiding aan de scherpste prijs.

Copyright PINGA Group 2017 @ All Rights Reserved